Van bi inox

Van bi inox 304- 316, dạng tay gạt kích cỡ có sẵn từ DN15 đến DN200, xuất xứ: Hàn Quốc, đài loan