Van bi 3 ngã inox

Van bi 3 ngã inox kiểu tay gạt, giá rẻ nhất, nhập khẩu trực tiếp có dạng chữ T và chữ L