Van xả khí

Van xả khí, van tách khí đường nước kích cỡ DN15 đến DN150, có sẵn tại Hà Nội, Hồ Chí Minh