Can nhiệt PT100

Can nhiệt Pt100 với 2 loại
Inox 304: thang nhiệt -50~400 độ C,
Inox 316: thang nhiệt -200~650 độ C.
Can nhiệt type K Inox 304, thang nhiệt 0~700 độ C, 0~900 độ C, 0-1200 độ C (Đo giántiếp)